Jaký přívěs můžu za auto zapojit?

Zapojitelnost přívěsu skupiny O1 a O2 do souprava řeší vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341 /2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a to konkrétně § 14. Z něhož vyplývá, jaký přívěs o jaké okamžité nebo nejvyšší povolené hmotnosti můžete zapojit za Váš automobil.

§ 14 odst. 7

Pro spojování vozidel do jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorií O1 a O2 platí

a) okamžitá hmotnost přípojného vozidla kategorie O1 nesmí být větší než největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla,

b) okamžitá hmotnost přívěsu kategorie O2 nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla, za podmínky, že největší povolená hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla u vozidel kategorií M1 a N1 a 1,5násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla u vozidel kategorií M3 a N3.

Z § 14 odst. 7 tedy například plyne

Pokud je nejvyšší povolená hmotnost přívěsu 750 kg (kategorie O1) a na tažném zařízení auta je psáno 400 kg, smíte přívěs zapojit. Okamžitá hmotnost (hmotnost přívěsu a nákladu např. v okamžiku zvážení) však nesmí překročit 400 kg!

Přívěs o nejvyšší povolené hmotnosti 1200 kg (brzděný, kategorie O2) smíte zapojit i za auto s předepsaným zatížením na tažné kouli 800 kg, pokud 800 kg v okamžité hmotnosti přívěsu nepřekročíte (hmotnost nákladu a přívěsu nesmí být vyšší než 800 kg). Zároveň ale musí platit: „největší povolená hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla u vozidel kategorií M1 a N1 a 1,5násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla u vozidel kategorií M3 a N3.“

Většinu typů přívěsů máme jako výrobce schválených tak, že můžeme nejvyšší povolenou hmotnost při objednání snížit, a to většinou takto:

  • Nebrzděný přívěs 750 kg max. do 400 kg.
  • Brzděný jednonápravový 1300 kg max. do 750 kg.
  • Brzděný jednonápravový 1500 kg max. do 1400 kg nebo 750 kg.
  • Brzděný dvounápravový 2500 kg max. do 1500 kg.
  • Brzděný dvounápravový 3500 kg max. do 2600 kg.

Kompletní vyhláška ke stažení zde: Vyhláška č. 341/2002 Sb.