Řidičská oprávnění pro jízdu s přívěsy

Skupiny a podskupiny řidičského oprávnění řeší § 80 a § 81 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Důležitá změna ohledně řidičských oprávnění a přívěsů proběhla
19. 1. 2013.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, § 80a Skupiny vozidel (výtah)

Písm. e) B1 jsou zařazena čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmeni a), jejichž výkon nepřevyšuje 15 kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených k přepravě zboží.

Písm. f) B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg.

Písm. g) C1 jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Písm. h) C jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených v písmeni g), jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Písm. k) B+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg.

Písm. l) C1+E jsou zařazeny jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené:

  1. z vozidla uvedeného v písmeni g) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo
  2. z vozidla uvedeného v písmeni f) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg

Písm. m) C+E jsou zařazeny jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného v písmeni h) a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, § 81 Rovnocennost řidičských oprávnění (výtah)

Písm. g) C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin B+E a C1+E.

Písm. h) D+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin B+E a D1+E.

Písm. i) C1+E nebo D1+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny B+E.

Písm. j) C+E opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny D+E, pokud má držitel řidičské oprávnění pro skupinu D.

Největší povolenou hmotností se dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, rozumí: „největší hmotnost, se kterou smí být vozidlo užíváno v provozu na pozemních komunikacích“.